14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om forbud mod anvendelse af bestemte ejendomme som samlingssted for en gruppe § 8

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lov nr. 653 af 08. June 2017. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§8 En ejer eller bruger, der overtræder et forbud nedlagt i medfør af § 1, stk. 1, eller en person, der overtræder et forbud meddelt i medfør af § 6, stk. 1, straffes med bøde. I gentagelsestilfælde kan straffen stige til fængsel i indtil 4 måneder.

•••

Stk. 2 Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller undlader at give oplysninger, som den pågældende ifølge § 4 er forpligtet til at give.

•••

Stk. 3 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

•••
profile photo
Profilside