14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om forbrugslånsvirksomheder § 7

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om forbrugslånsvirksomheder og bygger på lov nr. 450 af 24. April 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§7 En forbrugslånsvirksomhed skal drive virksomhed i overensstemmelse med redelig forretningsskik og god praksis inden for virksomhedsområdet.

•••

Stk. 2 Erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler om redelig forretningsskik og god praksis for forbrugslånsvirksomheder og om prisoplysninger for kreditaftaler. Bekendtgørelse om god skik for forbrugslånsvirksomheder Bekendtgørelse om den klageansvarlige og finansielle virksomheders håndtering af klager

•••

Stk. 3 Finanstilsynet kan efter forhandling med repræsentanter for forbrugerne og de relevante erhvervsorganisationer udarbejde og offentliggøre retningslinjer for redelig forretningsskik og god praksis på nærmere angivne områder, der må anses for væsentlige, navnlig ud fra hensynet til forbrugerne.

•••
profile photo
Profilside