14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om forbrugslånsvirksomheder § 20

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om forbrugslånsvirksomheder og bygger på lov nr. 450 af 24. april 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§20 Finanstilsynets ansatte må ikke videregive oplysninger om en person, når vedkommende har indberettet en virksomhed eller en person til Finanstilsynet for overtrædelse eller potentiel overtrædelse af den finansielle regulering, som Finanstilsynet fører tilsyn med, jf. dog stk. 2.

•••

Stk. 2 Stk. 1 er ikke til hinder for, at personoplysninger videregives i medfør af § 19, stk. 6.

•••

Stk. 3 Stk. 1 er endvidere ikke til hinder for, at personoplysninger, der vedrører en kunde, videregives til en forbrugslånsvirksomhed i forbindelse med sager omfattet af §§ 7 og 9, når kunden har givet samtykke til videregivelsen.

•••

Stk. 4 Alle, der i henhold til stk. 3 modtager personoplysninger, er med hensyn til disse oplysninger undergivet den tavshedspligt, som er nævnt i stk. 1.

•••
profile photo
Profilside