Lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne § 4

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 487 af 31. maj 2000,
jf. lovbekendtgørelse nr. 529 af 27. april 2022,
som ændret ved lov nr. 1701 af 27. december 2018 og lov nr. 2593 af 28. december 2021

§ 4

Forberedende voksenundervisning omfatter prøveforberedende enkeltfagsundervisning i de fem fag:

  • 1) Læsning, stavning og skriftlig fremstilling.

  • 2) Talforståelse, regning og basale matematiske begreber.

  • 3) Mundtlig fremstilling og formidling for tosprogede.

  • 4) Digital opgaveløsning for offentlige og private virksomheders ansatte.

  • 5) Engelsk for offentlige og private virksomheders ansatte.

Stk. 2 Undervisningen efter stk. 1, nr. 1, 2, 4 og 5, opdeles i trin. Undervisningen efter stk. 1, nr. 1, kan endvidere tilrettelægges for tosprogede.

Stk. 3 I forbindelse med undervisningen tilbydes uddannelses- og erhvervsvejledning.

Stk. 4 Ved afslutning af hvert trin i undervisningen efter stk. 1, nr. 1 og 2, tilbydes deltagelse i en centralt stillet prøve. Ved afslutningen af trin 3 i undervisningen efter stk. 1, nr. 4, og af trin 4 i undervisningen efter stk. 1, nr. 5, tilbydes deltagelse i en lokalt stillet prøve. Undervisning efter stk. 1, nr. 3, på trin 1 og 2 efter stk. 1, nr. 4, og på trin 1-3 efter stk. 1, nr. 5, afsluttes med tilbud om en standpunktsbedømmelse. Personer, der ikke har deltaget i undervisningen efter stk. 1, nr. 1 og 2, kan indstille sig til prøve som selvstuderende.

Stk. 5 Børne- og undervisningsministeren fastsætter regler om Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse

  • 1) undervisningen, herunder om adgangen til denne, om opdeling i trin, og om uddannelses- og erhvervsvejledning,

  • 2) bevis for deltagelse i undervisningen samt betingelser herfor og

  • 3) prøve og standpunktsbedømmelse, herunder om deltagelse som selvstuderende samt om udstedelse af bevis for deltagelse.