14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om forberedende grunduddannelse § 46

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om forberedende grunduddannelse og bygger på lovbekendtgørelse nr. 606 af 24. May 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§46 Egenbetaling
Undervisningen er vederlagsfri, og de undervisningsmidler, der er nødvendige for undervisningen, skal stilles til rådighed for eleverne uden betaling, jf. dog stk. 2, regler fastsat i medfør af stk. 3 og § 47.

•••

Stk. 2 Udsteder institutionen identifikationskort, studiekort og lign. som bevis for, at eleven er indskrevet på de uddannelser, institutionen udbyder, kan institutionen opkræve gebyr for udstedelse og fornyelse heraf, herunder hvis kortet er bortkommet.

•••

Stk. 3 Undervisningsministeren kan fastsætte regler om, at eleverne i begrænset omfang selv anskaffer undervisningsmidler.

•••
profile photo
Profilside