14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om forberedende grunduddannelse § 33

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om forberedende grunduddannelse og bygger på lovbekendtgørelse nr. 606 af 24. May 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§33 Elever med funktionsnedsættelse eller tilsvarende svære vanskeligheder med behov herfor skal i forbindelse med undervisningen endvidere have tilbud om følgende støtteformer:

  • 1) Hjælpemidler og instruktion i brug heraf.

  • 2) Personlig assistance og sekretærhjælp.

  • 3) Særligt udformede undervisningsmaterialer.

  • 4) Tegnsprogstolkning og skrivetolkning.

•••

Stk. 2 Elever, der får støtte efter stk. 1, kan medbringe og anvende denne i virksomhedspraktik, erhvervstræning og kombinationsforløb.

•••

Stk. 3 Eleven kan anvende støtte efter stk. 1 i forbindelse med:

  • 1) Uddannelsens almindelige undervisning og ekskursioner, herunder uddannelsesophold i udlandet som led i uddannelsen.

  • 2) Uddannelsens prøver og eksaminer.

  • 3) Obligatorisk praktik som led i uddannelsen.

•••

Stk. 4 Undervisningsministeren kan fastsætte regler om yderligere støtteformer, herunder om støttetimer med henblik på kompensation af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

•••
profile photo
Profilside