Lov om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og -aktiviteter § 96

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 1155 af 08. juni 2021,
jf. lovbekendtgørelse nr. 232 af 01. marts 2024

Procedurer for godkendelse af nye produkter og tjenesteydelser
§ 96

Et fondsmæglerselskab skal have effektive procedurer for godkendelse af nye produkter og tjenesteydelser, væsentlige ændringer i eksisterende produkter og tjenesteydelser samt distribution af disse.

Stk. 2 Finanstilsynet kan fastsætte nærmere regler om kravene til effektive produktgodkendelsesprocedurer.