Forarbejder til Lov om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og -aktiviteter § 7