Lovkommentarer, som nævner Lov om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og -aktiviteter § 112

Fondsmæglerselskabsloven (2. udg.)
Forfattere: Peer Schaumburg-Müller og Jesper Lau Hansen
Udgivelsesdato: 20. feb 2024
DJØF Forlag