Forarbejder til Lov om Fonden for Plantebaserede Fødevarer § 4