Lov om folketingsvalg på Færøerne § 47

Denne konsoliderede version af lov om folketingsvalg på Færøerne er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 458 af 30. juni 1993,
jf. lovbekendtgørelse nr. 41 af 15. januar 2020

§ 47

Vælgere, der er indlagt på sygehuse eller andre helbredelses- og plejeinstitutioner på Færøerne, kan brevstemme på sygehuset eller institutionen.

Stk. 2 Vælgere, der er under lægebehandling i hjemmet, kan brevstemme i hjemmet.

Stk. 3 Brevstemmer på de institutioner, der er nævnt i stk. 1, og i vælgernes hjem, jf. stk. 2, skal afgives til 2 stemmemodtagere, der er udpeget af valgstyrerne.