Lov om folketingsvalg i Grønland § 8

Denne konsoliderede version af lov om folketingsvalg i Grønland er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. [XX] af 21. december 1988,
jf. lovbekendtgørelse nr. 2241 af 25. november 2021

§ 8

Hver kommune er delt i valgkredse som angivet i bilaget til denne lov. Valgkredsene omfatter de byer og bygder m.v., der er nævnt i bilaget. Indenrigs- og boligministeren kan ved bekendtgørelse foretage ændringer i valgkredsinddelingen.

Stk. 2 Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at en valgkreds skal inddeles i afstemningsdistrikter.