Lov om folketingsvalg i Grønland § 77

Denne konsoliderede version af lov om folketingsvalg i Grønland er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. [XX] af 21. december 1988,
jf. lovbekendtgørelse nr. 2241 af 25. november 2021

§ 77

Opgørelsen af og indberetningen om afstemningens resultat sker i overensstemmelse med reglerne i kapitel 8 for folketingsvalg med de ændringer, der følger af afstemningens karakter, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 En stemmeseddel afgivet på afstemningsstedet er ugyldig, såfremt

  • 1) den er blank,

  • 2) den ikke er afkrydset som nævnt i § 75, stk. 2,

  • 3) det må antages, at stemmesedlen ikke er udleveret på afstemningsstedet, eller

  • 4) der er givet stemmesedlen et særpræg.

Stk. 3 En brevstemme er ugyldig, såfremt

  • 1) den er blank,

  • 2) den ikke er afkrydset som nævnt i § 75, stk. 2,

  • 3) det må antages, at brevstemmen ikke er tilvejebragt af rigsombudsmanden eller indenrigs- og boligministeren,

  • 4) en kuvert ved brevstemmeafgivning indeholder andet eller mere end én stemmeseddel eller

  • 5) der er givet stemmesedlen et særpræg.