Lov om folketingsvalg i Grønland § 75

Denne konsoliderede version af lov om folketingsvalg i Grønland er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. [XX] af 21. december 1988,
jf. lovbekendtgørelse nr. 2241 af 25. november 2021

§ 75

Afstemningen på afstemningsdagen finder sted i overensstemmelse med reglerne i kapitel 6 for folketingsvalg, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Ved stemmeafgivningen sætter vælgere, der stemmer for lovforslaget eller loven, et kryds ved ordet "Ja" på stemmesedlen, medens vælgere, der stemmer imod, sætter et kryds ved ordet "Nej". Ved opslag i stemmelokalet og stemmerummene skal der gives vælgerne vejledning herom.