Lov om folketingsvalg i Grønland § 63

Denne konsoliderede version af lov om folketingsvalg i Grønland er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. [XX] af 21. december 1988,
jf. lovbekendtgørelse nr. 2241 af 25. november 2021

§ 63

Rigsombudsmanden sender valgbogen til indenrigs- og boligministeren, der straks sender valgbogen til Folketinget.