Lov om folketingsvalg i Grønland § 61

Denne konsoliderede version af lov om folketingsvalg i Grønland er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. [XX] af 21. december 1988,
jf. lovbekendtgørelse nr. 2241 af 25. november 2021

Endelig opgørelse
§ 61

Senest dagen efter valget sammenbinder afstemningslederen i særskilte pakker

  • 1) de afgivne blanke og andre ugyldige stemmesedler,

  • 2) de gyldige stemmesedler, således at de personlige stemmer for hver kandidat og partistemmerne for hvert parti samles i pakker for sig, og

  • 3) brevstemmematerialet, i det omfang dette ikke indgår i det materiale, der er nævnt i nr. 1 og 2.

Stk. 2 De pakker, der er nævnt i stk. 1, og de pakker, der er nævnt i § 41, stk. 1, nr. 2, sendes snarest muligt til valgbestyrelsen sammen med de benyttede valglister og valgbogen.

Stk. 3 Er valgkredsen delt i flere afstemningsdistrikter, indsendes det materiale, der er nævnt i stk. 2, til valgkredsens leder, der straks sørger for, at materialet videresendes til valgbestyrelsen.