Lov om folketingsvalg i Grønland § 53

Denne konsoliderede version af lov om folketingsvalg i Grønland er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. [XX] af 21. december 1988,
jf. lovbekendtgørelse nr. 2241 af 25. november 2021

Foreløbig opgørelse
§ 53

Når afstemningen er afsluttet og de stemmesedler, der er nævnt i § 41, er optalt og pakket, foretager afstemningslederen en optælling af de afgivne stemmer. Stemmeoptællingen er offentlig. Det optælles, hvor mange stemmer der er afgivet på hvert parti (partistemmer), jf. stk. 2, og på hver kandidat, jf. stk. 3 og 4.

Stk. 2 En stemme er afgivet på det parti, hvis navn vælgeren har anført på stemmesedlen.

Stk. 3 En stemme er afgivet på den kandidat, der opstiller for et parti, hvis navn, eventuelt med tilføjelse af partinavnet, vælgeren har anført på stemmesedlen.

Stk. 4 En stemme er afgivet på den kandidat uden for partierne, hvis navn vælgeren har anført på stemmesedlen.