Lov om folketingsvalg i Grønland § 49

Denne konsoliderede version af lov om folketingsvalg i Grønland er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. [XX] af 21. december 1988,
jf. lovbekendtgørelse nr. 2241 af 25. november 2021

§ 49

Inden afstemningens påbegyndelse åbner afstemningslederen yderkuverterne, og det undersøges, om brevstemmerne kan komme i betragtning.

Stk. 2 En brevstemme kan ikke komme i betragtning, såfremt

  • 1) afsenderen ikke er opført på valglisten,

  • 2) afsenderen er død inden valgdagen,

  • 3) yderkuverten indeholder flere end ét følgebrev og én kuvert,

  • 4) der ikke er anvendt det brevstemmemateriale, der er nævnt i § 44,

  • 5) den foreskrevne fremgangsmåde ved brevstemmeafgivning ikke har været fulgt eller

  • 6) brevstemmen ikke er afgivet inden for de frister, der er nævnt i § 43.

Stk. 3 Er der fra samme vælger modtaget mere end én brevstemme, der kan komme i betragtning, kommer den sidst afgivne brevstemme i betragtning.