Lov om folketingsvalg i Grønland § 41

Denne konsoliderede version af lov om folketingsvalg i Grønland er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. [XX] af 21. december 1988,
jf. lovbekendtgørelse nr. 2241 af 25. november 2021

§ 41

Når afstemningen er afsluttet, og før stemmeoptællingen påbegyndes, optælles og sammenbindes i særskilte pakker

  • 1) de stemmesedler, der ikke er udleveret, og

  • 2) de stemmesedler, der er tilbageleveret ved ombytning.

Stk. 2 Derefter foretages stemmeoptælling som nævnt i §§ 53-55.