Lov om folketingsvalg i Grønland § 16

Denne konsoliderede version af lov om folketingsvalg i Grønland er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. [XX] af 21. december 1988,
jf. lovbekendtgørelse nr. 2241 af 25. november 2021

§ 16

Kommunalbestyrelsen udarbejder hvert år i januar måned en hovedliste over kommunens vælgere, jf. §§ 13-15. Hovedlisten gælder fra den 1. marts til den sidste dag i februar måned det følgende år.

Stk. 2 På hovedlisten skal optages:

  • 1) De personer, der har valgret den 1. marts.

  • 2) De personer, der i løbet af det år, for hvilket valglisten gælder, vil komme til at opfylde aldersbetingelsen for valgret, og som den 1. marts opfylder de øvrige valgretsbetingelser. For hver af disse personer skal anføres den dag i året, da valgretten indtræder.

Stk. 3 Hovedlisten udarbejdes på grundlag af kommunens folkeregister. Hovedlisten for Nuuk Kommune udarbejdes tillige på grundlag af folkeregisteret for områder i Grønland uden for den kommunale inddeling.