14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Højskoleloven § 9

Lov om folkehøjskoler paragraf 9

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af højskoleloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 280 af 25. March 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§9 Skoleåret går fra den 1. august til den 31. juli.

•••

Stk. 2 En folkehøjskole skal have mindst 24 årselever, jf. §§ 11 og 12, i det skoleår, der slutter i kalenderåret før finansåret, eller som gennemsnit af dette skoleår og de 2 foregående skoleår.

•••

Stk. 3 En nyoprettet skole, der ikke har været i virksomhed i hele det skoleår, der slutter i kalenderåret før finansåret, skal opfylde kravet om mindst 24 årselever i det første hele finansår. En eksisterende skole, der ikke efter stk. 2 har opnået ret til tilskud i året før finansåret, skal opfylde årselevtalskravet i finansåret, hvor den igen modtager tilskud.

•••

Stk. 4 For en skole, som nævnt i stk. 2 nedsættes kravet til antal årselever forholdsmæssigt, hvis skolen har mindre end 36 kursusuger i skoleåret. For en skole som nævnt i stk. 3 nedsættes kravet, hvis skolen har mindre end 36 kursusuger i finansåret.

•••

Stk. 5 En folkehøjskole skal gennemføre længerevarende kurser af mindst 4 ugers varighed i mindst 20 uger i hvert skoleår. Heraf skal mindst ét kursus have mindst 12 ugers varighed. Gennemfører en skole ikke dette mindste antal længerevarende kurser i et skoleår, er skolen ikke tilskudsberettiget i det finansår, hvor skoleåret slutter.

•••

Stk. 6 En nyoprettet skole og en skole, der ikke har opnået ret til tilskud i året før finansåret, skal opfylde tilskudsbetingelserne i stk. 3 og 5 inden 12 måneder efter kursusvirksomhedens start.

•••
profile photo
Profilside