Bøger, som nævner Lov om foderstoffer § 1a

Forvaltningsloven (2. udg.)
Forfattere: Niels Fenger
Udgivelsesdato: 20. dec 2020
DJØF Forlag

Hvornår anses klagen for at være kommet frem?

- Side 709 -

...a, stk. 4, i folkeskoleloven, §§ 12, stk. 3, 59, stk. 3, og 168 a, stk. 4, i sundhedsloven og § 1 a, stk. 3, i lov om foderstoffer. På tilsvarende måde foreskrives det i § 10 i lov om Offentlig Digital Post fra offentlige afsendere, at meddelelsen er kommet frem, når den er tilgængelig for adressaten (i dette tilfælde myndigheden) i postløsningen.

Læs på Jurabibliotek