14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om firmapensionskasser § 76

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om firmapensionskasser og bygger på lovbekendtgørelse nr. 355 af 02. april 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§76 Erhvervsministeren kan fastsætte regler, hvorefter selskabslovens §§ 237-253 med de nødvendige tilpasninger finder anvendelse på fusion af firmapensionskasser omfattet af § 2 eller fusion af en pensionskasse og et datterselskab. Bekendtgørelse om fusion af firmapensionskasser

•••

Stk. 2 Selskabslovens § 236 finder anvendelse, hvor fusionen sker efter de regler, der er fastsat i medfør af stk. 1.

•••
profile photo
Profilside