Bøger, som nævner Lov om finansiel virksomhed § 9

2.5. Fondsmæglerselskaber og investeringsforvaltningsselskaber

- Side 81 -

Overordnet set er fondsmæglerselskaber, som øvrige finansielle virksomheder, underlagt et tilladelseskrav. Fondsmæglerselskaber kan dog få tilladelse på forskellige niveauer i forhold til omfanget af investeringsservice og -aktiviteter, som selskabet skal drive. Afhængig heraf gælder forskellige kapitalkrav, jf. FIL §§ 9 og 125.

Læs på Jurabibliotek