Bøger, som nævner Lov om finansiel virksomhed § 64c

Finansielle virksomheder (2. udg.)
Forfattere: Lars Lindencrone Petersen, Peer Schaumburg-Müller og Erik Werlauff
Udgivelsesdato: 06. jan 2021
DJØF Forlag

Bemærk, at § 64c blev ændret efter bogens udgivelsesdato. Se i forarbejderne til § 64c, om det har en betydning.

Skibsfinansieringsinstitut

- Side 454 -

...Skibskredit. Det følger af bekendtgørelsens § 5, at FIL §§ 43-48 om god skik, prisoplysning og kontraktforhold finder tilsvarende anvendelse på et skibsfinansieringsinstitut, af § 6, at FIL kapitel 7 om ejerforhold finder tilsvarende anvendelse på et skibsfinansieringsinstitut, af § 7, at FIL §§ 64-80 c om ledelse og indretning af virksomheden fin-

Læs på Jurabibliotek