Bøger, som nævner Lov om finansiel virksomhed § 313

Tilstrækkelig tid og kompetenceudvikling

- Side 234 -

...eller have fire bestyrelsesposter, jf. FIL § 313, stk. 1. Finanstilsynet kan herudover tillade én ekstra bestyrelsespost, jf. FIL § 313, stk. 5. Finanstilsynet kan påbyde et medlem af bestyrelsen i et SIFI-institut at nedlægge sit hver inden for en af Finanstilsynet fastsat frist, hvis bestyrelsesmedlemmet ikke opfylder kravene i FIL § 313, stk. 1.

Læs på Jurabibliotek