14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om finansiel virksomhed § 310

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om finansiel virksomhed og bygger på lovbekendtgørelse nr. 406 af 29. marts 2022. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§310 Identifikation af globalt systemisk vigtige finansielle institutter (G-SIFI)
Finanstilsynet udpeger en gang årligt globalt systemisk vigtige finansielle institutter i Danmark (G-SIFI). Et pengeinstitut, et realkreditinstitut og en finansiel holdingvirksomhed, der er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter, kan udpeges som globalt systemisk vigtigt finansielt institut (G-SIFI) på koncernniveau.

•••

Stk. 2 Udpegningen af globalt systemisk vigtige finansielle institutter (G-SIFI) og indplacering i fem underkategorier for globalt systemisk vigtige finansielle institutter (G-SIFI) finder tidligst sted pr. 1. januar 2016 og sker på grundlag af mindst en af følgende indikatorer:

  • 1) Størrelse.

  • 2) Forbundethed med det finansielle system.

  • 3) Substituerbarhed af instituttets aktiver eller den finansielle infrastruktur udbudt af instituttet.

  • 4) Kompleksitet.

  • 5) Grænseoverskridende aktiviteter.

•••

Stk. 3 Erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler om opgørelsen af de i stk. 2 nævnte indikatorer samt beregning af systemiskheden af globalt systemisk vigtige finansielle institutter.

•••
profile photo
Profilside