14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om finansiel virksomhed § 268d

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om finansiel virksomhed og bygger på lovbekendtgørelse nr. 406 af 29. marts 2022. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§268d Kapital og forpligtelser, som anvendes til at opfylde gældsbufferkravet, må ikke samtidig anvendes til følgende:

  • 1) At opfylde kravet til kapitalgrundlag, jf. artikel 92 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter.

  • 2) At opfylde det individuelle solvensbehov, jf. § 124, stk. 2.

  • 3) At opfylde det individuelle solvenskrav, jf. § 124, stk. 3.

  • 4) At opfylde det kombinerede kapitalbufferkrav, jf. § 125 a.

  • 5) At opfylde kravet om nedskrivningsegnede passiver, jf. § 266.

  • 6) At finansiere opfyldelsen af kravet om nedskrivningsegnede passiver til virksomheder i samme koncern.

•••
profile photo
Profilside