Bøger, som nævner Lov om finansiel virksomhed § 126d

Finansielle virksomheder (2. udg.)
Forfattere: Lars Lindencrone Petersen, Peer Schaumburg-Müller og Erik Werlauff
Udgivelsesdato: 06. jan 2021
DJØF Forlag

Bemærk, at § 126d blev ændret efter bogens udgivelsesdato. Se i forarbejderne til § 126d, om det har en betydning.

Forsikringsselskaber, pensionskasser og investeringsforvaltningsselskaber

- Side 284 -

...forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser gælder således, at den finansielle virksomhed skal have en tilstrækkelig basiskapital og råde over interne procedurer til risikomåling og risikostyring til løbende vurdering og opretholdelse af en basiskapital af en størrelse, type og fordeling, som er passende til at dække virksomhedens risici, jf. FIL §§ 126-126 g.

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 285 -

Det opgjorte minimumskapitalkrav må ikke udgøre under 25 pct. eller over 45 pct. af selskabets solvenskapitalkrav, jf. FIL § 126 d, stk. 3. Ligger det faktisk opgjorte minimumskapital under 25 pct. af selskabets solvenskapitalkrav, vil minimumskapitalkravet blive fastsat til 25 pct.

Læs på Jurabibliotek