Bøger, som nævner Lov om finansiel virksomhed § 125c

Finansielle virksomheder (2. udg.)
Forfattere: Lars Lindencrone Petersen, Peer Schaumburg-Müller og Erik Werlauff
Udgivelsesdato: 06. jan 2021
DJØF Forlag

Indkaldelse til bestyrelsesmøde og nærmere om bestyrelsesmødet

- Side 192 -

...opfylder kapitalkravet efter FIL §§ 124-126 eller solvensbehovet efter FIL § 124, stk. 4, § 125, stk. 7, og § 126, stk. 8, skal den pågældende straks meddele dette til Finanstilsynet, jf. FIL § 75, stk. 3. Bestemmelsen kan siges at opsamle FIL § 75, stk. 1 og 2, for så vidt angår formodning for, at den finansielle virksomhed ikke opfylder kapitalkravet.

Læs på Jurabibliotek