Bøger, som nævner Lov om finansiel virksomhed § 10

Bemærk, at § 10 blev ændret efter bogens udgivelsesdato. Se i forarbejderne til § 10, om det har en betydning.

God skik

- Side 110 -

For forsikringsselskaber finder kun nogle af bekendtgørelsens regler anvendelse. Investeringsforvaltningsselskaber, der har tilladelse efter FIL § 10, er alene omfattet af bekendtgørelsens § 24.

Læs på JurabibliotekGarantiordninger

- Side 153 -

...pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber og investeringsforvaltningsselskaber, for så vidt angår den del af selskabernes aktivitet, der er omfattet af en tilladelse efter FIL § 10, stk. 2. Finansiel Stabilitets udgifter ved administration af Garantiformuen afholdes af Garantiformuen efter gebyr fra de omfattede virksomheder, jf. lovens § 21.

Læs på Jurabibliotek