Bøger, som nævner Lov om finansiel virksomhed § 10

Bemærk, at § 10 blev ændret efter bogens udgivelsesdato. Se i forarbejderne til § 10, om det har en betydning.

Fondsmæglerselskaber og investeringsforvaltningsselskaber

- Side 81 -

Et investeringsforvaltningsselskab skal være aktieselskab og have en aktiekapital på mindst 125.000 euro, jf. FIL § 10, stk. 6. Investeringsforvaltningsselskaber skal altid administrere investeringsforeninger og kan herudover, forvalte en eller flere alternative investeringsfonde, såfremt selskabet

Læs på Jurabibliotek