14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Lov om finansiel virksomhed § 351

Uddrag fra forarbejderne til lov om finansiel virksomhed § 351:

Til § 350
Bestemmelsen er ny og skal ses i sammenhæng med § 63, hvorefter en direktør skal opfylde en række krav om hæderlighed og egnethed for at varetage hvervet som direktør. Der henvises til bemærkningerne til § 63. Efter den glædende lovgivning har Finanstilsynet alene mulighed for at indd...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.