14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Lov om finansiel virksomhed § 182e

Uddrag fra kommentarerne til lov om finansiel virksomhed § 182e:

Med forslaget til §§ 182 b-182 f i lov om finansiel virksomhed gennemføres artikel 19-26 i BRRD.§ 182 bForslaget til § 182 b, gennemfører artikel 19 og 20 i BRRD. Bestemmelsen omhandler indgåelse af aftale om koncernintern finansiel støtte og godkendelse heraf. Bestemmelsen omhandler derimod ikke selve ydelsen af koncernintern finansiel støtte, der...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.

Start 14 dages prøveperiode

Sådan virker de originale kommentarer: