14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om finansiel virksomhed § 182

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om finansiel virksomhed og bygger på lovbekendtgørelse nr. 937 af 06. September 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§182 Et pengeinstitut, et realkreditinstitut, et fondsmæglerselskab eller et forsikringsselskab må ikke uden tilladelse fra Finanstilsynet have eksponeringer mod andre virksomheder inden for samme koncern bortset fra eksponeringer mod dattervirksomheder, jf. dog §§ 182 b-182 f.

•••

Stk. 2 Et pengeinstitut, et realkreditinstitut, et fondsmæglerselskab eller et forsikringsselskab må i øvrigt ikke have en eksponering mod virksomheder eller personer, som direkte eller indirekte har en afgørende indflydelse på pengeinstituttet, realkreditinstituttet, fondsmæglerselskabet eller forsikringsselskabet, eller som er domineret af virksomheder eller personer med en sådan indflydelse.

•••

Stk. 3 Finanstilsynet kan undtage fra stk. 2.

•••

Stk. 4 For virksomheder med statsligt kapitalindskud i medfør af lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter forudsætter tilladelse i henhold til stk. 1, at virksomheden kan godtgøre, at eksponeringen ikke er en følge af det statslige kapitalindskud og ikke er i strid med § 8, stk. 2, nr. 7, i lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter.

•••
profile photo
Profilside