14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Lov om finansiel virksomhed § 181

Uddrag fra kommentarerne til lov om finansiel virksomhed § 181:

Til § 180
Bestemmelsen er en videreførelse af en tilsvarende bestemmelse i den gældende lov om finansiel virksomhed, og gennemføres inden for rammerne af EF-direktiver på det finansielle område, jf. bilag A. Stk. 1 indeholder en bemyndigelse til Finanstilsynet til at fastsætte nærmere regler for, hvilke ...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.

Start 14 dages prøveperiode

Sådan virker de originale kommentarer: