14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Lov om finansiel virksomhed § 178

Uddrag fra kommentarerne til lov om finansiel virksomhed § 178:

Til § 177
Bestemmelsen er en videreførelse af en tilsvarende bestemmelse i den gældende lov om finansiel virksomhed. Efter stk. 1 kan Finanstilsynet undtage fra kravene i §§ 169-173. Finanstilsynets mulighed for at dispensere er begrænset af de regler, der er fastsat i kapitel 3 i kreditinstitutdirektivet. E...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.

Start 14 dages prøveperiode

Sådan virker de originale kommentarer: