14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Lov om finansiel virksomhed § 177

Uddrag fra kommentarerne til lov om finansiel virksomhed § 177:

Til § 176
Bestemmelsen er en videreførelse af en tilsvarende bestemmelse i den gældende lov om finansiel virksomhed. Bestemmelsen gennemføres herudover inden for rammerne af EF-direktiver på det finansielle område, jf. bilag A. Efter stk. 1 skal forsikringsselskaber og disses dattervirksomheder og virksomheder,...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.

Start 14 dages prøveperiode

Sådan virker de originale kommentarer: