14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Lov om finansiel virksomhed § 175d

Uddrag fra kommentarerne til lov om finansiel virksomhed § 175d:

Det foreslås at indsætte en ny § 175 d i lov om finansiel virksomhed.Den foreslåede § 175 d adresserer Finanstilsynets pligter i henhold til Solvens II-direktivet, såfremt der er truffet afgørelse efter § 175 c. Det følger af forslaget, at såfremt der er truffet afgørelse efter § 175 c, kan Finanstilsynet indgå aftale med tilsynsmyndigheder i andre...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.

Start 14 dages prøveperiode

Sådan virker de originale kommentarer: