14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Lov om finansiel virksomhed § 172

Uddrag fra kommentarerne til lov om finansiel virksomhed § 172:

Til § 171
Bestemmelsen er en videreførelse af en tilsvarende bestemmelse i den gældende lov om finansiel virksomhed. Efter stk. 1, 1. pkt., finder §§ 144-146, 154 og 181, anvendelse for koncerner, hvor modervirksomheden er et realkreditinstitut eller en realkredit holdingvirksomhed. Bestemmelsen skal ses i sammenh&...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.

Start 14 dages prøveperiode

Sådan virker de originale kommentarer: