Lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2025 § 1

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 2583 af 28. december 2021,
som ændret ved lov nr. 885 af 21. juni 2022 og lov nr. 541 af 23. maj 2023

§ 1

Det statslige udgiftsloft for finansåret 2025 fastsættes til 560,3 mia. kr., hvoraf det statslige delloft for driftsudgifter udgør 256,9 mia. kr. og det statslige delloft for indkomstoverførsler udgør 303,4 mia. kr.

Stk. 2 Det kommunale udgiftsloft for finansåret 2025 fastsættes til 275,6 mia. kr.

Stk. 3 Det regionale udgiftsloft for finansåret 2025 fastsættes til 126,9 mia. kr., hvoraf det regionale delloft for sundhedsområdet udgør 124,2 mia. kr. og det regionale delloft for de regionale udviklingsopgaver udgør 2,7 mia. kr.