14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Uddrag fra forarbejderne til lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2021 § 2:

Til § 2
Bestemmelsen fastsætter i stk. 1, at finansministeren uanset § 1 kan foretage en omfordeling mellem det statslige delloft for driftsudgifter og det statslige delloft for indkomstoverførsler for finansåret 2021, i det omfang det er begrundet i permanente ændringer i fordelingen af udgifter omfattet af det statslige delloft for driftsudgifter og det ...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 0,- pr. måned.