Lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2019 § 3

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 1743 af 22. december 2015, jf.
lovbekendtgørelse nr. 152 af 07. februar 2019

§ 3

(Ophævet)