14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Uddrag fra forarbejderne til lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2019 § 1:

Til § 1
Bestemmelsen fastsætter de konkrete udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2019.Der kan om baggrunden for og det nærmere indhold af bestemmelsen henvises til lovforslagets almindelige bemærkninger pkt. 2.2....

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.