14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Uddrag fra forarbejderne til lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2018 § 4:

Til § 4
Bestemmelsen fastsætter, at loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende og har virkning for finansåret 2018.Baggrunden for ikrafttrædelsesbestemmelsen er, at finansministeren ifølge budgetlovens § 7, stk. 2, lægger de gældende udgiftslofter for 2015-2017 samt forslaget til udgiftslofter for det nye fjerdeår 2018 til grund for budg...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 0,- pr. måned.