14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Uddrag fra forarbejderne til lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2018 § 3:

Til § 3
Bestemmelsen fastsætter, at det statslige delloft for driftsudgifter ikke omfatter udgifter til tilskud til PSO fastsat i lov fremme af vedvarende energi og lov om elforsyning.Der kan om baggrunden for og det nærmere indhold af bestemmelsen henvises til lovforslagets almindelige bemærkninger pkt. 2.4....

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 0,- pr. måned.