Lov om euforiserende stoffer § 3a

Denne konsoliderede version af lov om euforiserende stoffer er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 169 af 24. maj 1955,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1334 af 09. december 2019

§ 3a

Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.