Bøger, som nævner Lov om euforiserende stoffer § 3

§ 191 . Narkotikaforbrydelser

- Side 327 -

...forud for en overdragelse, hvis disse foretages med forsæt til overdragelse som nævnt i stk. 1. De i stk. 2 nævnte handlinger svarer til de handlinger, der er kriminaliserede i lov om euforiserende stoffer § 3, jf. § 1, stk. 3, og § 2, stk. 4. Forskellen mellem § 191 og specialloven er, at § 191 forudsætter et forsæt til overdragelse og altså ikke kan...

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 331 -

Lov om euforiserende stoffer kriminaliserer i § 3, jf. § 2 a, ikke blot handlinger vedrørende euforiserende stoffer, men også »stoffer, der kan omdannes til stoffer med euforiserende egenskaber«. § 191 nævner alene euforiserende stoffer. I TFK 2016.21 V blev det ikke euforiserende stof GBL anset for omfattet af § 191, da det efter oral indtagelse blev...

Læs på Jurabibliotek