Bøger, som nævner Lov om euforiserende stoffer § 2a

Kommenteret straffelov - Speciel del (12. udg.)
Forfattere: Thomas Elholm, Lasse Lund Madsen, Hanne Rahbæk og Jens Røn
Udgivelsesdato: 10. feb 2022
DJØF Forlag

§ 191 . Narkotikaforbrydelser

- Side 331 -

...jf. § 21. At § 191 på denne måde har fået et snævrere område end lov om euforiserende stoffer, er ikke omtalt i motiverne, selv om forslagene til § 2 a i lov om euforiserende stoffer og § 191 blev behandlet samtidig i Folketinget, jf. FT 1968-69 B.2641 ff. I TFK 2004.335 V var overdragelse af laktose til brug ved fremstilling af amfetamin i tiltalen...

Læs på Jurabibliotek