Lov om euforiserende stoffer § 2a

Denne konsoliderede version af lov om euforiserende stoffer er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 169 af 24. maj 1955,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1334 af 09. december 2019

§ 2a

Bestemmelserne i §§ 1 og 2 finder tilsvarende anvendelse på stoffer, der kan omdannes til stoffer med euforiserende egenskaber.